Forum o życiu monastycznym

Zakony benedyktyńskie, Pustelnicze, duchowość monastyczna

#16 2009-05-25 14:23:31

JakubMa

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-05-20
Posty: 5

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Teraz 3 miesiace temu

Offline

 

#17 2009-05-26 13:04:36

EMAIL

Gość

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Czemu jak pisze na emaila do przoera kamedulow on nie odpisuje.?

 

#18 2009-05-27 19:20:38

L'organiste

Administrator

Skąd: diec. przemyska
Zarejestrowany: 2006-12-04
Posty: 103

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Ludzie, czy to jest oficjalne forum polskich kamedułów?!


UIOGD!

Offline

 

#19 2009-05-27 21:07:33

 michal

Administrator

Zarejestrowany: 2006-12-06
Posty: 102

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

A jest oficjalniejsze?

Offline

 

#20 2009-05-28 07:58:26

JakubMa

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-05-20
Posty: 5

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Offline

 

#21 2009-06-07 07:46:56

Ktoś

Gość

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Polecam stronę www.fundacjakameduli.pl. Mozna tam znaleźć informacje o rekolekcjach na Bielanach

 

#22 2009-07-27 09:57:20

Dawid

Gość

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

KORONKA KAMEDULSKA

KU CZCI PANA JEZUSA

Jej początek, znaczenie i odpusty nadane przez Stolicę Apostolską

             
Kraków 1938 r.

             Koronka Kamedulska poświęcona jest czci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Składa się z 33 Ojcze nasz,  na pamiątkę i dla uczczenia trzydziestu trzech lat życia Pana Jezusa na ziemi z dodaniem 5 Zdrowaś Maryjo do pięciu Ran Przenajświętszych.
Koronka ta pospolicie nazywa się Kamedulską z powodu, że ułożona została w Kamaldoli, w klasztorze pustelniczym, kamedulskim przez świątobliwego zakonnika, Błogosławionego Michała z Florencji.


Błogosławiony Michał, Kameduła
                Urodził się we Florencji około 1400 r. i następnie był szambelanem na dworze słynnego Wawrzyńca Medyceusza. Gdy rozpoznał w sobie powołanie do życia pobożnego, poświęcając się wyłącznie na służbę Bogu, wstąpił do Kamaldoli, do klasztoru kamedułów. Tutaj odznaczał się najwyższą świątobliwością i w krótkim czasie stał się przykładem i wzorem dla wszystkich. Wytrwała i nieustanna  modlitwa, gorąca miłość Boga, zupełne zaparcie się siebie, surowe życie, umiłowanie pokory i umartwień, które praktykował prawie do ostateczności, zjednały mu szczególniejsze łaski Boże, wyższe natchnienie, poznanie rzeczy świętych, nadprzyrodzonych i wprowadziły go w ten świat duchowy, w którym zachwycenia, widzenia i objawienia przekształcają niejako człowieka w Anioła. To go skłoniło do najzupełniejszego odosobnienia, w którym za błogosławieństwem swych przełożonych przez 20 lat zostając, żył już życiem wyłącznie niebieskim. Do Matki Bożej miał największe nabożeństwo, prawie ciągle myśli jego i serce ku Niej było zwrócone; nade wszystko zaś lubił odmawiać na jej cześć koronki. Razu jednego, kiedy się tak modlił, usłyszał głos: „Michale, pamiętaj też i o Mnie!”. Zrozumiał wówczas, od kogo głos ten pochodził i jakie miał znaczenie, ponieważ poprzednio już nieraz go słyszał. Był to głos Pana Jezusa. Pan Jezus wezwał go, żeby również na Jego cześć ułożył koronkę i  żeby takową także odmawiał. Posłuszny temu głosowi, pobożny Michał ułożył niezwłocznie tą właśnie koronkę i odtąd już ją zawsze odmawiał i innych zachęcał, a gdy przez odmawianie tej koronki i on sam i ci, którzy za jego radą poszli, wielkich łask doznali, koronka ta bardzo się rozpowszechniła i następnie obdarzona została przez Stolicę Apostolska licznymi odpustami.

Stolica Apostolska potwierdza Koronkę Kamedulską i nadaje jej odpusty
              Pierwszy z papieży, który potwierdził tę koronkę, był Leon X. Znał on osobiście ojca Michała. Był w jego pustelniczej celi, rozmawiał z nim i budował się jego pobożnością. Podczas pobytu we Florencji, mając sobie przedstawioną tą koronkę, nadał jej dnia 15 lutego 1516 r. niektóre odpusty, potwierdzone później i pomnożone przez innych papieży, mianowicie przez Grzegorza XIII - dnia 14 lutego 1573r., przez Sykstusa V - dnia 3 lutego 1589 roku, przez Klemensa X - dnia 20 lipca 1674 r.
           Ostatecznie Św. Penitencjaria Apostolska  ( Nr 2084/ 35 Officium de Indulgentiis) ustaliła następujące odpusty przywiązane do odmawiania Koronki Pańskiej kamedulskiej, pobłogosławionej przez kapłana Zakonu kamedulskiego lub przez  kapłana delegowanego od Świętej Penitencjarii Apostolskiej:
A . Odpust cząstkowy, który zyskuje się odmawiając przynajmniej sercem skruszonym.
B. Odpust zupełny zyskuje się przy zwykłych warunkach raz na miesiąc, o ile się ją odmawia codziennie przez cały miesiąc.
C. Odpust zupełny – w godzinę śmierci – który mogą zyskać odmawiający ją często w życiu, o ile wyspowiadają się i przyjmą Komunię Świętą, albo przynajmniej wzbudziwszy sobie żal za grzechy, wezwą ustnie, a w razie niemożliwości przynajmniej sercem, Najświętsze Imię Jezusa i przyjmą śmierć cierpliwie jako karę za grzechy.

             Dnia 13 kwietnia 1935 roku Ojciec Święty Pius XI na audiencji udzielonej Kardynałowi Penitencjariuszowi Większemu, polecił, aby obecny spis odpustów nadanych za odmawianie  Koronki Pańskiej miano za jedynie ważny, a poprzedni w tej sprawie  za zniesiony.

Jak się odmawia KOROKĘ?

             W trzech pierwszych częściach mówi się po 10 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. W końcu każdej części dodaje się Chwała Ojcu itd.. lub też Wieczny odpoczynek, gdy się mówi za dusze zmarłych. Każde Ojcze nasz można poświęcić szczegółowo (wedle tego, jak niżej) na uczczenie jednej tajemnicy z życia Pana Jezusa. Jednak zostawia się to każdemu dowoli. Dla dostąpienia odpustu wystarczy odmówić bezpośrednio same Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i tylko na początku wzbudzić intencję i ofiarować koronkę na uczczenie Przebłogosławionego życia Pana Jezusa na ziemi.
            Koronkę tę można odmawiać w sposób dwojaki: pierwszy zawiera całe życie Pana Jezusa od Wcielenia do Wniebowstąpienia, w drugim zaś rozważa się tylko sama Mękę Pańską.
Przed rozpoczęciem należy postawić się w obecności Boga, uczynić akt żalu za grzechy i zrobić postanowienie i intencję, na jaką ma się odmawiać i zmówić podaną niżej modlitwę lub też według upodobania inną w tym samym duchu i celu.


Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki
           Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste. Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię i stawszy się człowiekiem dla odkupienia mnie, podjąłeś tyle trudów i w końcu poniosłeś śmierć męczeńską na krzyżu, serce moje  rozrzewnia się, przejęte nieograniczonym uczuciem miłości i wdzięczności ku Tobie i doznaje żalu największego i boleści nieskończonej, że Ciebie po tylekroć grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem. Kocham Cię, ach, kocham Cię mój Jezu z całego serca, z całej duszy mojej i pragnę przez całą wieczność kochać Cię  najbardziej. Z miłości ku Tobie  przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób obrazili i postanawiam odtąd wszystkich ludzi bez wyjątku kochać i wszystkim wszystko przebaczać. Żałuję, ach bardzo żałuję za wszystkie przewinienia moje i chciałbym przez całe życie moje żałować i pokutować. Mam w Twoim, o Boże mój i Panie, miłosierdziu nadzieję, że mnie zbawisz i w tym celu oświecisz mnie i wzbudzisz we mnie święte uczucia do pobożnego odmawiania tej koronki, która niech będzie wstępem i początkiem mojego szczerego nawrócenia się. O Jezu. Bądź mi miłościw. O Maryjo. Przyczyń się za mną. Amen.


KORONKA KU CZCI PANA JEZUSA

CZĘŚĆ PIERWSZA
Życie ukryte Pana Jezusa przez 30 lat
             Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie Wcielenie Słowa Bożego w Jej Przebłogosławionym i najczystszym łonie – Zdrowaś Maryjo,

1.    Syn Boży, stawszy się człowiekiem, rodzi się z Przenajświętszej Maryi Panny w stajence Betlejemskiej. – Ojcze nasz,
2.    Aniołowie radują się i wyśpiewują: Chwała Bogu na wysokości. - Ojcze nasz,
3.    Pastuszkowie, otrzymawszy od Aniołów objawienie, składają cześć Panu Jezusowi. – Ojcze nasz,
4.    Ósmego dna jest obrzezany i Jezusem nazwany. - Ojcze nasz,
5.    Królowie oddają pokłon Panu Jezusowi i składają dary: złoto, kadzidło i mirrę.  - Ojcze nasz,
6.    Pan Jezus ofiarowany w świątyni i proroczym duchem przez Symeona Zbawicielem świata  ogłoszony. - Ojcze nasz,
7.    Uchodząc od prześladowania Heroda do Egiptu zaniesiony. - Ojcze nasz,
8.    Herod, nie znalazłszy Pana Jezusa, niwiniątka morduje. – Ojcze nasz,
9.    Pan Jezus przez Najświętszą Matkę Bożą i św. Józefa do Nazaretu, ojczyzny Swojej odprowadzony. – Ojcze nasz,
10.    Pan Jezus dwunastoletni naucza w kościele. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu itd. lub Wieczny odpoczynek itd.

CZĘŚĆ DRUGA
Życie czynne Pana Jezusa przez trzy lata
     Pan Jezus posłuszny jest Przenajświętszej Matce Bożej i św. Józefowi – Zdrowaś Maryjo.

1.    Przyjmuje w Jordanie Chrzest od św. Jana. – Ojcze nasz,
2.    Przez czterdzieści dni pości na pustyni i zwycięża diabła. – Ojcze nasz,
3.    Dokonywa i ogłasza Swoje święte prawo życia wiecznego. – Ojcze nasz,
4.    Powołuje uczniów, którzy wszystko opuszczają i idą za Panem Jezusem – Ojcze nasz,
5.    Pierwszy cud czyni, przemieniając wodę w wino. – Ojcze nasz,
6.    Uzdrawia chorych, uwalnia od niemocy kalekich, przywraca słuch głuchym, wzrok ociemniałym i wskrzesza umarłych. – Ojcze nasz,
7.    Nawraca grzeszników i grzechy odpuszcza. – Ojcze nasz,
8.    Prześladowany przez Żydów, nie karze ich, lecz dobrocią nawraca. – Ojcze nasz,
9.    Na górze Tabor przemienia się w obecności św. Piotra, Jakuba i Jana. – Ojcze nasz,
10.     Z triumfem wchodzi do Jeruzalem na osiołku i kupczących z kościoła wygania. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

CZĘŚĆ TRZECIA
Na uczczenie Męki Pańskiej
     Pan Jezus , idąc na śmierć, żegna się z Matką Przenajświętszą, błogosławi Ją i otrzymuje od niej błogosławieństwo. – Zdrowaś Maryjo.
1.    Odprawia ostatnia wieczerzę i umywa Apostołom nogi – Ojcze nasz,
2.    Ustanawia Najświętszy Sakrament. – Ojcze nasz,
3.    Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz,
4.    Wydany przez Judasza pocałunkiem, porwany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz,
5.    Fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważony. – Ojcze nasz,
6.    Litościwie spogląda na św. Piotra i nawraca go. – Ojcze nasz,
7.    Biczowany z największym okrucieństwem. – Ojcze nasz,
8.    Cierniową koroną ukoronowany, pokazany ludowi, który woła: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. – Ojcze nasz,
9.    Skazany na śmierć, dźwigając krzyż, idzie na Kalwarię. – Ojcze nasz,
10.    Ukrzyżowany, umiera, włócznią przebity, złożony do grobu – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ CZWARTA
Na uczczenie uwielbienia Pańskiego od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia.
        Pan Jezus dnia trzeciego zmartwychwstając, ukazuje się Przenajświętszej Matce Bożej. – Zdrowaś Maryjo.
1.    Objawia się trzem Mariom i poleca powiadomić o tym Apostołów. – Ojcze nasz,
2.    Objawia się uczniom, pokazuje im Swoje Rany i Tomasza, apostoła nawraca. – Ojcze nasz,
3.    Wstępuje do Nieba, błogosławiąc Przenajświętszą Matkę Bożą i uczniów Swoich. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

       Prosząc Przenajświętszą Matkę Bożą o wyjednanie nam błogosławieństwa teraz i w godzinę śmierci. – Zdrowaś Maryjo.
       Na cześć Św. Apostołów – prosząc ich o wstawiennictwo za nami – Wierzę w Boga ...

ZAKOŃCZENIE

Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej.
            Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza. Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.

KORONKA O MĘCE PAŃSKIEJ
Modlitwa PRZED ROZPOCZĘCIEM KORONKI ( jak wyżej)

CZĘŚĆ PIERWSZA
         Pan Jezus , idąc na śmierć, żegna się z Przenajświętszą Matką Bożą, błogosławi Jej i od Niej otrzymuje błogosławieństwo – Zdrowaś Maryjo,

1.    Na ostatniej wieczerzy umywa nogi Apostołom. - Ojcze nasz,
2.    Ustanawia Przenajświętszy Sakrament. – Ojcze nasz.
3.    Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz.
4.    Wydany przez Judasza przez pocałunek, pojmany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz.
5.    Opuszczony przez uczniów Swoich. – Ojcze nasz.
6.    Zaprowadzony do Annasza i policzkowany. – Ojcze nasz.
7.    Przed Kajfaszem przez fałszywych świadków oskarżony. – Ojcze nasz.
8.    Skazany na śmierć. – Ojcze nasz.
9.    Piotr po trzykroć się Go wypiera. – Ojcze nasz.
10.    Naigrywany, zelżony i znieważony przez noc całą. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ DRUGA
       Przenajświętsza Matka, poinformowana o wszystkim, co się działo z Panem Jezusem, niewypowiedzianie bolejąc idzie na spotkanie Najukochańszego Syna Swego Boskiego. – zdrowaś Maryjo.
1.    Oskarżony przed Piłatem jako zwodziciel ludu. – Ojcze nasz.
2.    Od Piłata uważany za poddanego, do Heroda odesłany. – Ojcze nasz.
3.    Od Heroda wyśmiany i przez wzgardę w białą szatę odziany, napowrót do Piłata odesłany. – Ojcze nasz.
4.    Porównany, a nawet mniej oceniony od zbójcy i łotra Barabasza. – Ojcze nasz.
5.    Obnażony i u słupa ubiczowany. – Ojcze nasz.
6.    Cierniem ukoronowany. – Ojcze nasz.
7.    Przez ludzi wołających: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Na śmierć skazany. – Ojcze nasz.
8.    Na naleganie Żydów przez Piłata na śmierć wydany – Ojcze nasz.
9.    Przyjmuje krzyż na ramiona Swoje. – Ojcze nasz.
10.    Krzyż dźwigając, pod ciężarem jego po trzykroć upada, od Cyrenejczyka pomoc przyjmuje. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ TRZECIA
          Udręczony i omdlewający spotyka Matkę Przenajświętszą, w największym strapieniu pozostającą. – Zdrowaś Maryjo.
1.    Na Kalwarii żółcią pojony. – Ojcze nasz.
2.    Obnażony przez gwałtowne zdarcie szat przy odnowieniu ran, bolejący. – Ojcze nasz.
3.    Rozciągniony i przybity do krzyża. – Ojcze nasz.
4.    Podniesiony na krzyżu miedzy dwoma łotrami . – Ojcze nasz.
5.    Prosi Ojca przedwiecznego za krzyżujących Go. – Ojcze nasz.
6.    Żołnierze dzielą się szatami Jego i rzucają los o suknię Jego. – Ojcze nasz.
7.    Z rozkazu Piłata przybito na krzyżu napis: Jezus z Nazaretu, Król żydowski. – Ojcze nasz.
8.    Bluźnierstwami znieważony przez Żydów i złego łotra. – Ojcze nasz.
9.    Łotrowi nawróconemu obiecuje Niebo. – Ojcze nasz.
10.    Boleścią Przenajświętszej Matki Bożej bolejący – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ CZWARTA
             Przenajświętszej Matce Bożej, boleścią przepełnionej, w osobie ucznia Swego Jana, powierza wszystkich wiernych.- zdrowaś Maryjo.
1.    Wołającego Pragnę (zbawienia dusz ludzkich), żółcią napojono. – Ojcze nasz.
2.    Oddając Przenajświętszą duszę Swoją w Ręce Ojca, umiera wśród trzęsienia ziemi i zaćmienia słońca. – Ojcze nasz.
3.    Z przebitego Boku wypływa Krew i woda. – Ojcze nasz.
         
Włócznia, przebijająca Serce Pana Jezusa, przeszywa duszę Matki Przenajświętszej. – Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

Na cześć Świętych Apostołów: Wierzę w Boga ...
Na zakończenie: Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej (jak wyżej)

 

#23 2014-01-24 08:35:55

Gregory

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-01-21
Posty: 3

Re: Dni skupienia u Kamedułów w Krakowie

Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae .......... eh
Indywidualne rekolekcje dla mężczyzn w Domu Kontemplacji prowadzonym przez braci Kamedułów z Bielan krakowskich szczerze polecam. Nie liczył bym raczej na wielką rozmowę z braćmi, jak na pustelników przystało rozmowy jest tyle ile potrzeba nic ponad ( sprawy organizacyjne itp itd). Po opadnięciu pierwszych emocji związannych z pobytem w Eremie można naprawdę znaleźć miejsce gdzie nic nie przeszkadza, nie ma niczego zbędnego aby spokojnie pokontemplować, rekolekcje iście indywidualne. Modlitwa, skromna ale ciepła img/smilies/wink i bezpieczna cela, dobre wegetraiańskie posiłki, las na spacery, świątynia do modlitwy, dzwon wyznaczający pory dnia i Liturgia Godzin. Więcej technicznych szczegółów polecam na ( Ulotka domu kontemplacji, aktualna img/smilies/wink:
http://fundacjakameduli.pl/indexpl.php?id=ulotka
kontakt z Przeorem: Przeor Klasztoru OO. Kamedułów w Krakowie na Bielanach O. Marek W. Szeliga EC
012 4298180, marek@benedyktyni.pl -> http://fundacjakameduli.pl/indexpl.php?id=kontakt , można napisać email img/smilies/wink Przeor jako osoba "funkcyjna, zarządzająca" odpisuje img/smilies/smile oczywiście w swoim czasie i tempie img/smilies/wink można rownież dzwonić, w godzinach wolnych od modlitw, choć cięzko się dodzwonić img/smilies/smile
W miarę aktualny plan dnia w Eremie: http://kameduli-monte-corona.blogspot.c … -dnia.html

Szczerze polecam stronę społeczności na Facebooku o Kamedułach w Krakowie, prowadzoną przez pisarkę "zaprzyjaźnioną" z Eremitami, autorkę wielu książek o kamedułach:

https://www.facebook.com/Kameduli?fref=ts

W Bieniszewie również można obyć takie rekolekcje: polecam stronę społeczności na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Kameduli … 5352893049
prowadzoną oczywiście nie przez zakonników ale przez osobę z nimi zaprzyjaźnioną i często odwiedzającą, wiele szczegółów na temat rekolekcji, aktualny kontakt itp. itd.

a tak na zachęte, nie wiem czy znane forumowiczą czy nie ale 2 filmy:
Kraków - Bielany:
http://www.youtube.com/watch?v=UlzLZGDH0Vk

Bieniszew:
http://www.youtube.com/watch?v=YkoK_dO2hkc

"Błogosławiona samotności, szczęśliwa ponad miarę, którz wypowie twoją pochwałę....." P.Justyniani

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
benedictus.pun.pl busy Oldenburg