Forum o życiu monastycznym

Zakony benedyktyńskie, Pustelnicze, duchowość monastyczna

#1 2008-01-20 11:26:07

L'organiste

Administrator

Skąd: diec. przemyska
Zarejestrowany: 2006-12-04
Posty: 103

Completorium monasticum - kompleta wg brewiarza benedyktyńskiego.

Tym, którzy pragną włączyć się w codzienną służbę mnichów - boskie oficjum (divinum officium) polecam kompletę wg dawnego brewiarza benedyktyńskiego, którą można znaleźć tutaj.
Św. Benedykt w swojej Regule polecił odmawiać na kompletę codziennie te same psalmy: 4, 90 i 133. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że godzina ta była odprawiana w czasie zmierzchu albo już po zmroku i wspólnota śpiewała psalmy z pamięci stojąc w ciemnym kościele. Dzięki temu, mając taki tekst jak ten w zamieszczonym powyżej linku, możemy codziennie włączać się w liturgię monastyczną odprawianą u benedyktynów, cystersów, kartuzów, kamedułów i innych. Rzecz jasna, po reformie liturgicznej, każdy klasztor zyskał daleko idącą autonomię w dziedzinie tekstów liturgicznych, ale pamiętajmy, że kompleta wszędzie, nawet jeśli celebrowana w języku żywym, zawsze oparta jest o te trzy psalmy, co więcej jest wiele klasztorów (niestety żaden z nich w naszej ojczyźnie), które zachowały dawny brewiarz benedyktyński i modlą się używając tego samego formularza.

Tych, którzy chcieliby również polskie tłumaczenie tej komplety monastycznej, proszę dać znać, a postaram się co prędzej je zamieścić.


UIOGD!

Offline

 

#2 2008-06-12 15:48:11

 michal

Administrator

Zarejestrowany: 2006-12-06
Posty: 102

Re: Completorium monasticum - kompleta wg brewiarza benedyktyńskiego.

Byłbym wdzięczny.

Szkoda, że się nie kontynuuje takich pięknych tradycji...

Offline

 

#3 2008-06-26 14:06:24

L'organiste

Administrator

Skąd: diec. przemyska
Zarejestrowany: 2006-12-04
Posty: 103

Re: Completorium monasticum - kompleta wg brewiarza benedyktyńskiego.

Na kompletę


Lektor zaczyna: Racz, ojcze, pobłogosławić.
Błogosławieństwo: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg wszechmogący.
W. Amen.
Czytanie krótkie
Bracia, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Bogu niech będą dzięki.
K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
Ojcze nasz w całości po cichu.
Hebdomadariusz recytuje
Spowiadam się:
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, świętemu Ojcu naszemu Benedyktowi, wszystkim świętym i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Ojca naszego Benedykta, wszystkich świętych i was, bracia, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Chór odpowiada:
Niech się zmiłuje nad tobą Bóg Wszechmogący i odpuściwszy ci grzechy, doprowadzi cię do życia wiecznego.
Hebdomadariusz: Amen.
Chór:
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, świętemu Ojcu naszemu Benedyktowi, wszystkim świętym i tobie, ojcze, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Ojca naszego Benedykta, wszystkich świętych i ciebie, ojcze, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Hebdomadariusz:
Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego.
W. Amen.
Hebdomadariusz: Przebaczenie, rozgrzeszenie i odpuszczenie grzechów naszych niech nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan.
W. Amen.
Poza chórem, kiedy oficjum jest recytowane przez jedną lub dwie osoby, a także w chórze mniszek, Spowiadam się mówią wszyscy razem w następujący sposób:
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, świętemu Ojcu naszemu Benedyktowi, i wszystkim świętym, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Ojca naszego Benedykta, i wszystkich świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Następnie mówi się:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.
Hebdomadariusz: Przebaczenie, rozgrzeszenie i odpuszczenie grzechów naszych niech nam udzieli wszechmogący i miłosierny Pan.
K. Nawróć nas, Panie, nasze zbawienie.
W. I odwróć od nas swoje zagniewanie.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Od Niedzieli Siedemdziesiątnicy do Wielkiejnocy, zamiast Alleluja mówi się:
Chwała Tobie, Panie, Królu wiecznej chwały.

Psalm 4
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? * Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, * Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, * rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary * i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” * Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce * niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, † bo tylko Ty jeden, Panie, * pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Psalm 90
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, † pod Jego skrzydła się schronisz; * wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego * ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, * ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego † i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, * za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, * a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, * abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * a lwa i smoka podepczesz.
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem * i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Psalm 133
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, * którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu * i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, * Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy, Stwórco Wszechświata,
byś nas otaczał opieką
i chronił w swojej dobroci.
   Niech pierzchną senne złudzenia,
   i nocne zjawy ustąpią.
   Przed dawnym wrogiem nas obroń,
   by ciała nie skłonił do złego.
O spraw to, Ojcze najlepszy
przez Syna Twego, Chrystusa,
co z Tobą w Ducha jedności
króluje w blasku na wieki. Amen.

Adwencie, Wielki Post, Okres Męki Pańskiej, Okres Wielkanocny oraz niektóre święta posiadają własną melodię oraz doksologię. Święta Najświętszej Maryi Panny, nawet w Okresie Wielkanocnym posiadają doksologię następującą:
Niech Tobie, Jezu zrodzony,
z przeczystej Matki – Dziewicy,
wraz z Ojcem i Duchem pociechy
majestat będzie i chwała. Amen.

Czytanie Jr 14,9
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W. Bogu niech będą dzięki.
K. Strzeż, nas, Panie, jak źrenicy oka.
W. Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K. Kyrie eleison.
W. Christe eleison. Kyrie eleison.
K. Ojcze nasz cicho aż do słów: I nie wódź nas na pokuszenie.
W. Ale nas zbaw ode złego.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
W razie nieobecności kapłana:
P. Panie, wysłuchaj moją modlitwę.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki;   niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, *  a Twoje błogosławieństwo niech zawsze nam towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
W razie nieobecności kapłana:
P. Panie, wysłuchaj moją modlitwę.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.
K. Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
Następnie odmawia się jedną z poniższych antyfon końcowych do Najśw. Maryi Panny, według okresu liturgicznego:
Od nieszporów soboty przed pierwszą niedzielą Adwentu do 1 lutego włącznie:

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
   Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
   W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
   Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
   Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

W Adwencie:
K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze,   abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, *  przez mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Od pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia:
K. Po zrodzeniu Syna czystą pozostałaś, Dziewico Maryjo.
W. Matko Boża, módl się za nami.
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia,   spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, *  przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Od 2 lutego, nawet jeśli święto Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny zostało przeniesione do Wielkiej Środy:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
   Ciesz się, Panno chwalebna,
   Ponad wszystkie piękniejsza,
   Witaj, o Najśliczniejsza;
   Proś Chrystusa za nami.

K. Panno Maryjo, pozwól mi godnie wysławiać Ciebie.
W. Daj mi siłę przeciw Twoim wrogom.
Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości   i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, *  dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Od Niedzieli Wielkanocnej do piątku w Oktawie Zesłania Ducha Świętego włącznie:
Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.
Zmartwychpowstał, jak powiedział. Alleluja.
Błagaj za nami Boga. Alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu,   spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, *  osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Od soboty po Oktawie Zesłania Ducha Świętego do piątku przed pierwszą niedzielą Adwentu włącznie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś duszę i ciało chwalebnej Dziewicy Matki Maryi przy udziale Ducha Świętego przygotował na godne mieszkanie Syna Twojego,   daj, abyśmy dzięki wstawiennictwu Tej, z której wspomnienia się radujemy *  byli wyzwoleni od zła doczesnego i śmierci wiecznej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po antyfonie, wersecie i oracji, mówi się:
K. Pomoc Boża niech pozostanie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi nieobecnymi. Amen.


UIOGD!

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Kryptowaluty strona tutaj